• Tiimi

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Viking Line Abp
Y-tunnus 0144983-8
Postiosoite Viking Club Finland, Viking Line Abp, PL 119, FI-00161 HELSINKI
Sähköpostiosoite vikingclubsuomi@vikingline.com
Puhelin +358 9 123 51

Rekisterin nimi
Viking Club Finland kanta-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan Internet-sivujen kautta antamia henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistetietoina sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja Viking Linen markkinointiviestinnässä.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi
Rekisteröityessä saatu Viking Club -asiakasnumero
Asiakkaan valitsema salasana
Postiosoite, -numero ja -toimipaikka
Asuinmaa
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Kansalaisuus
Sukupuoli
Kieli
Mistä aihealueista haluaa tietoa
Millä reitillä matkustaa mieluiten
Asiakasnumerolla tehdyt matkavaraukset (matkan lähtöpäivä, reitti, tuotetunnus, hinta) noin viiden vuoden ajalta
Asiakkaalle noin viimeisen vuoden aikana lähetettyjen joukkosähköpostien otsikot ja päivämäärät

Tietojen käsittely, säilytys ja luovutus
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät ne Viking Linen työntekijät, jotka vastaavat asiakasrekisterin ylläpidosta tai asiakasviestinnästä. Puutteellisia, muuttuneita tai virheellisiä henkilötietoja voidaan täydentää, korjata tai poistaa asiakkaan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Viking Club -asiakkuuden tai -tuotteiden väärinkäyttö voi johtaa asiakkuuden lopettamiseen.

Asiakas voi itse korjata henkilötietojaan Viking Clubin Internet-sivuilla kohdassa Omat tietosi tai pyytää tietojen tarkistamista tai korjaamista kirjallisesti. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Oikeiden ja voimassaolevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin on asiakkaan vastuulla.

Asiakas voi pyytää kaikkien tietojensa poistamista rekisteristä kirjallisesti Viking Clubin Internet-sivuilla kohdassa Poistakaa tietoni tai sähköpostitse osoitteessa vikingclubsuomi@vikingline.com. Rekisterin kaikki henkilötiedot hävitetään pysyvästi noin viikon kuluttua siitä, kun rekisteritietojen poisto on vahvistettu asiakkaalta.
Asiakas voi pyytää sähköpostiviestien lähettämisen lopettamista ja Viking Club -asiakkuuden säilyttämistä sähköpostitse osoitteessa vikingclubsuomi@vikingline.com.

Henkilötietoja säilytetään atk-pohjaisessa asiakasrekisteriohjelmassa, joka on suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Asiakas vastaa itse henkilökohtaisen asiakasnumeronsa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä. Jos asiakasnumero ja salasana ovat muiden kuin asiakkaan tiedossa, ei Viking Line enää voi vastata henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Viking Linen ulkopuolelle kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.