Henkilötodistus, passi, viisumi

Matkustaja on itse velvollinen selvittämään, tarvitseeko hän passin tai viisumin. Mikäli sinulla on kysymyksiä passi- tai viisumivaatimuksista, ota yhteys maan lähetystöön. Viking Line pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta henkilöitä, joilla ei ole tarvittavia asiapapereita.

EU-kansalaisten ei tarvitse kuljettaa mukanaan matkavakuutuskorttia tai -todistusta mutta suosittelemme eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai E111-todistusta. Kortti tilataan Kelalta.

Suomi-Ahvenanmaa-Ruotsi ja päinvastoin

Pohjoismaiden kansalaisilta ei vaadita passia, muilta matkustajilta voidaan vaatia passi. Kaikkien matkustajien on kuitenkin pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassaolevalla henkilötodistuksella, esimerkiksi:

  • Ajokortti
  • Passi
  • Kuvallinen kela-kortti, alle 15 v. lapselle käy myös tavallinen kuvaton kela-kortti
  • Henkilökortti*

Tarkistuksia tehdään säännöllisesti ISPS-säännöstön eli International Ship and Port Facility Coden mukaan. Säännöstön on laatinut Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), ja sen tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa.

Viro, Latvia ja Liettua

Kaikilla matkustajilla tulee olla voimassaoleva passi tai henkilökortti*. Myös lapsella on oltava oma passi. Sääntö koskee myös Tallinnan-risteilyjä, vaikka matkustaja ei mene maihin.

Viisumivelvollisilla matkustajilla tulee olla passi. Tämä koskee myös lapsia.

Maihinnousu on sallittu vain rajavartioiden työaikojen puitteissa.

* Tilapäinen henkilökortti, alaikäisen henkilökortti joka on hankittu ilman holhoojan lupaa tai ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti ei kelpaa.

Viro, Latvia ja Liettua ovat Schengen-maita

Schengenin säännöstöön liittyneet valtiot* noudattavat yhteistä ulkorajan valvontaa. Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen, viranomaiset eivät yleensä tarkasta matkustusasiakirjaa. Matkustajalla on kuitenkin oltava mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa.

* Schengen-valtioita ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.