Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Viking Line Abp
Y-tunnus 0144983-8
Postiosoite Viking Club Finland, Viking Line Abp, PL 119, FI-00161 HELSINKI
Sähköpostiosoite vikingclubsuomi@vikingline.com
Puhelin +358 9 123 51

Rekisterin nimi
Viking Club Finland kanta-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenen Internet-sivujen kautta antamia henkilötietoja käytetään jäsenen tunnistetietoina sekä jäsenyyssuhteen hoitamisessa ja Viking Linen markkinointiviestinnässä.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi
Rekisteröityessä saatu Viking Club -jäsennumero
Asiakkaan valitsema salasana
Postiosoite, -numero ja -toimipaikka
Asuinmaa
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Kansalaisuus
Sukupuoli
Kieli
Mistä aihealueista haluaa tietoa
Millä reitillä matkustaa mieluiten
Jäsennumerolla tehdyt matkavaraukset (matkan lähtöpäivä, reitti, tuotetunnus, hinta) noin viiden vuoden ajalta
Jäsenelle noin viimeisen vuoden aikana lähetettyjen joukkosähköpostien otsikot ja päivämäärät

Tietojen käsittely, säilytys ja luovutus
Jäsenen henkilötietoja käsittelevät ne Viking Linen työntekijät, jotka vastaavat kanta-asiakasrekisterin ylläpidosta tai jäsenviestinnästä. Puutteellisia, muuttuneita tai virheellisiä henkilötietoja voidaan täydentää, korjata tai poistaa jäsenen pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Viking Club -jäsenyyden tai -tuotteiden väärinkäyttö voi johtaa jäsenyyden lopettamiseen.

Jäsen voi itse korjata henkilötietojaan Viking Clubin Internet-sivuilla kohdassa Omat tietoni tai pyytää tietojen tarkistamista tai korjaamista kirjallisesti. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Oikeiden ja voimassaolevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin on jäsenen vastuulla.

Jäsen voi pyytää kaikkien tietojensa poistamista rekisteristä kirjallisesti Viking Clubin Internet-sivuilla kohdassa Poistakaa tietoni tai sähköpostitse osoitteessa vikingclubsuomi@vikingline.com. Rekisterin kaikki henkilötiedot hävitetään pysyvästi noin viikon kuluttua siitä, kun rekisteritietojen poisto on vahvistettu jäseneltä.
Jäsen voi pyytää sähköpostiviestien lähettämisen lopettamista ja Viking Club -jäsenyyden säilyttämistä sähköpostitse osoitteessa vikingclubsuomi@vikingline.com.

Henkilötietoja säilytetään atk-pohjaisessa kanta-asiakasrekisteriohjelmassa, joka on suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Jäsen vastaa itse henkilökohtaisen jäsennumeronsa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä. Jos jäsennumero ja salasana ovat muiden kuin asiakkaan tiedossa, ei Viking Line enää voi vastata henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

Jäsenen henkilötietoja ei luovuteta Viking Linen ulkopuolelle kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.