Tallinn, shopping

Krambude

Krambude är en varuhandel som säljer varor i medeltida stil. Alla produkter är handgjorda, hållbara och praktiska.

Viking Club-förmån: 20 % rabatt på alla ler- och glasföremål.

Olde Hansa, Vana turg 1, 10140 Tallinn, www.oldehansa.net