Planerade uppehåll och trafikavvikelser

I nuläget inga rapporterade trafikstörningar i dag eller i morgon.

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Helsingfors–Stockholm

Jultrafik 2016:

Uppehåll 24.12.2016 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och Stockholm kl. 10.00.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26.12.2016.
M/S Mariella och  M/S Gabriella genomför separata julkryssningar.

Julkryssning från Helsingfors,  M/S Mariella:
24.12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25.12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26.12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Julkryssning från Stockholm, M/S Gabriella:
24.12 Avg. Stockholm kl. 14.00
24.12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24.12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25.12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25.12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26.12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26.12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26.12 Ank. Stockholm kl. 12.00

2017

M/S Gabriella

Charter-kryssning Helsingfors-Tallinn 3–4.2 & 4–5.2.2017

Avgång Helsingfors kl. 16.00
Ankomst Tallinn kl. 20.00
Avgång Tallinn kl. 20.30
Ankomst Helsingfors kl. 13.00

Dockning, hösten 2017

M/S Mariella ur trafik söndagen den 10.9 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik fredagen den 22.9 kl. 17.30 i Helsingfors.


Helsingfors–Tallinn

Jultrafik 2016:

M/S Viking XPRS har uppehåll i den ordinarie trafiken den 24.12.2016 i Tallinn kl. 14.00. Ingen övernattning i Tallinn. Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 i Tallinn kl. 16.30.

2017

Dockning 16–30.1.2017, M/S Viking XPRS

M/S Viking XPRS ur trafik söndagen den 15.1 kl. 22.30 I Tallinn. Åter i trafik måndagen den 30.1 kl. 11.30 i Helsingfors.

M/S Rosella ersätter M/S Viking XPRS på rutten Helsingfors-Tallinn under dockningsperioden.

Charter-kryssning 3–4.2 & 4–5.2, M/S Gabriella

ABI-kryssning 16–17.2 & 17–18.2, M/S Mariella

Avgång Helsingfors kl. 16.00
Ankomst Tallinn kl. 20.00
Avgång Tallinn kl. 20.30
Ankomst Helsingfors kl. 13.00


Åbo–Stockholm

Jultrafik 2016:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2016 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella). Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 kl. 20.55 i Åbo samt den 26.12.2016 kl. 08.45 i Åbo.
M/S Viking Grace genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace:
24.12 Avg. Åbo kl. 14.0024.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2.4.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5.4.2017 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3.4.2017 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6.4.2017 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen dne 10.9.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 13.9 kl. 20.55 i Åbo.


Mariehamn–Kapellskär

M/S Rosella

Jul 2016:
24-25.12 ingen trafik. På annandag jul 26.12 trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2016/2017:
På nyårsafton 31.12 trafikerar M/S Rosella med 2 turer; avgång kl. 07.30 från Mariehamn och kl. 14.45 från Kapellskär.
På nyårsdagen 1.1.2017 trafik enligt söndagstidtabell.

Trafikuppehåll 9.1–2.2.2017
M/S Rosella ur trafik söndagen den 8.1 kl. 23.20 i Mariehamn. Åter i trafik fredagen den 3.2. kl. 07.30 i Mariehamn.

Sportlov 2017:
Söndagen den 19.2 trafik enligt högsäsongsturlista.

Påsk 2017:
13–17.4 trafik enligt högsäsongsturlista.

Första Maj 2017:
På Valborgsmässoafton 30.4 och Första Maj 1.5 trafik enligt högsäsongsturlista.

Kristi Himmelsfärd 2017:
24–25.5 samt söndagen den 28.5 trafik enligt högsäsongsturlista.

Sveriges nationaldag 2017:
4–6.6 trafik enligt högsäsongsturlista.

Midsommar 2017:
23.6 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
24.6 trafik enligt söndagstidtabell.

Jul 2017:
24–25.12 ingen trafik.
26.12 trafik enligt söndagstidtabell.

Nyår 2017/2018:
31.12 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
1.1 trafik enligt söndagstidtabell.

Mariehamn–Stockholm

M/S Cinderella

Jultrafik 2016:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter ankomst till Stockholm kl. 15.15.
Den ordinarie trafiken upptas den 25.12.2016 kl. 18.00.
M/S Cinderella genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Stockholm:
24.12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25.12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25.12 Ank. Stockholm kl. 15.15

2017

Dockning januari 2017

M/S Cinderella ur trafik 01.01 kl .15.15. Åter i trafik den 19.01 kl. 18.00.

Charter-kryssning till Åbo 5–7.2.2017

Whiskymässa 16–18.2.2017

Justerade ankomst- och avgångtider i Mariehamn 17–19.2:
Ankomst Mariehamn kl. 05.30
Avgång Mariehamn kl. 06.00

Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Jultrafik 2016:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2016 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella). Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 kl. 20.55 i Åbo samt den 26.12.2016 kl. 08.45 i Åbo.
M/S Viking Grace genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace:
24.12 Avg. Åbo kl. 14.0024.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2.4.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5.4.2017 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3.4.2017 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6.4.2017 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 10.9.2017 kl. 19.50. I trafik onsdagen den 13.9.2017 kl. 20.55 i Åbo.