Snusförsäljning

Försäljning av snusprodukter i EU

En privatperson får föra med sig snus för personligt bruk (ej som present) högst 30 dosor på 50 gram. Snusförsäljning endast på svenskt territorialvatten. Öppetider för försäljning på respektive fartyg.