Miljö

En miljöinsats som överträffar kraven

Viking Line värnar om miljön och bedriver passagerarsjöfart på ett miljöanpassat sätt. Tack vare ett långsiktigt och aktivt engagemang har rederiet utvecklat ett miljöarbete som sträcker sig längre än vad regelverken kräver.

Certifikat

Koncernens huvudkontor, alla fartyg och dotterbolaget Viking Line Buss Ab är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001.

Viking Lines organisation och samtliga fartyg är certifierade enligt ISM-koden, International Safety Management.

Avfallshantering

Allt avfall som genereras ombord tas iland för att sedan återvinnas, återanvändas, förbrännas, deponeras eller på annat sätt sluthanteras.

Bioavfall – biogas

På Viking XPRS, Mariella och Viking Grace finns utrustning som möjliggör en effektiv sortering och insamling av bioavfall. Av detta tillverkas biogas som för närvarande används till att producera grön el.

Elförsörjning från land

Två av rederiets fartyg har elförsörjning från land då de ligger vid kaj över dagen i Stockholm och i Helsingfors. Genom att ta elförsörjning från land minskas utsläppen av luftföroreningar samt bullret från motorerna inom hamnarna och dess närområden.

Ekologiskt kaffe

Ombord på fartygen serveras ekologiskt och rättvisemärkt Löfbergs Lila-kaffe, som odlas enligt EU:s ekologiska krav där bland annat konstgödsling och besprutning är förbjudna.

Baltic Sea Action Group

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att rädda Östersjön genom att understödja och samarbeta med Baltic Sea Action Group (BSAG).


Baltic Sea Clean Maritine Award logo

Första pris åt M/S Viking Grace i nystiftade Baltic Sea Clean Maritime Awards

MSC logo

BSAG logo