Viking Club-förmåner

Medlemsförmånerna fås mot uppvisande av medlemskortet. Medlemsförmånerna är personliga. Förmånerna gäller tillsvidare om annat inte anges. Förmånerna från normala priser, förbehåll för ändringar.

Bastuavdelning - Amorella, Gabriella och Mariella

» 10 % rabatt på bastuinträde betald ombord