Återvinning

Genom att återvinna material kan man spara naturresurser och därmed skapa en hållbar utveckling.

År 2015 förde man exempelvis i land 1 042 ton matrester, som användes för biogasproduktion, från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella. Dessa matrester gav 78 000 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 88 000 liter bensin. Biogasproduktionen är koldioxidneutral, eftersom den mängd koldioxid som tillförs till atmosfären inte förvärrar växthuseffekten.

Sedan 2014 har Viking Line samarbetat kring återvinning med den nederländska mattillverkaren DESSO. DESSO har lanserat ett banbrytande projekt för att återanvända begagnade mattor från sina företagskunder. Mattorna samlas in vid slutet av sin livslängd och upparbetas till råvara som används för att tillverka nya mattor. Återvinning och nya tillverkningsmetoder bidrar till en cirkulär ekonomi och en hållbar utveckling. Sedan 2014 har Viking Line återvunnit nästan 30 ton heltäckningsmattor.

Nyckeltal