Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Tidtabell tillsvidare

Åbo   Mariehamn / Långnäs
  Stockholm
08.45 Amorella > 14.10 > 14.25 > 18.55
20.55 Viking Grace > 01.05* > 01.10* > 06.30
19.50 Viking Grace < 14.25 < 14.10 < 07.45
07.35 Amorella < 03.20* < 03.15* < 20.00

 * Nattanlöp i Långnäs.

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure karaktär.

Anslutningar

Långnäs–Mariehamn

 • Bussresan tar ca 30 min. Tidtabeller och priser
 • Bokas på förhand via Viking Line eller köps kontant på bussen från chauffören.

Åbo

 • Buss nr 1 Flygstation-Centrum–Hamnen och v.v. med 20 minuters mellanrum, 120 m från terminalen.
 • Tåg på morgon och kväll från hamnens tågstation, ca 100 m från terminalen.

Stockholm

 • Båtbussen från Viking Lines terminal till Cityterminalen
  Läs mer om Flygbussarna (tidtabeller och priser)
 • Transferbåten Emelie hamnen–Djurgården–Nybroplan (city). Läs mer (tidtabeller och priser)
 • Biljetter till lokaltrafiken finns att köpa ombord i fartygets Information. Läs mer om SL (tidtabeller och priser)
 • Stockholms tågstation Centralstationen ligger i direkt anslutning till Cityterminalen.
 • Det tar ca 15 minuter att gå från Slussen till Vikingterminalen (avstånd ca 1 km)
 • För aktuell trafiksituation i Stockholm se www.trafiken.nu
 • Ombyggnaden av Slussen pågår, vilket kan påverka de som reser till/från Vikingterminalen. Trafikomläggningen innebär många förändringar från dag till dag, så var uppmärksam på skyltning och andra trafikslag. Se mer information nedan.
  Slussenprojektet

Planerade uppehåll

Se eventuella nyligen uppkomna trafikavvikelser.

Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Ändring till sommartid 26.3.2017:

M/S Amorella: Ankomst till Långnäs beräknas den 26.3 till kl. 02.40 och avgång sker kl. 02.45 (bägge tider enligt finsk vintertid).
Ankomst till Åbo beräknas den 26.3 till ca kl 07.50 (sommartid, ca 15 minuter försenad).
Avgång från Åbo den 26.3 sker så nära den turlistade avgångstiden kl. 08.45 som möjligt.

M/S Viking Grace: Ankomst till Långnäs den 26.3 beräknas till kl. 01.00 (vintertid) och avgång sker kl. 01.05 (vintertid).
Ankomst till Stockholm den 26.3 försenas ca 20 minuter till kl. 06.50 (sommartid).
Avgång från Stockholm kl. 07.45 sker så nära den turlistade avgången som möjligt.
Ankomsten till Mariehamn något försenad, ca kl. 14.20 den 26.3.
Ankomst till Åbo ca kl. 20.00 den 26.3.

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2.4.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5.4.2017 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3.4.2017 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6.4.2017 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 10.9.2017 kl. 19.50. I trafik onsdagen den 13.9.2017 kl. 20.55 i Åbo.