Planerade uppehåll och trafikavvikelser

I nuläget inga rapporterade trafikstörningar i dag eller i morgon.

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Helsingfors–Stockholm

Jultrafik 2016:

Uppehåll 24.12.2016 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och Stockholm kl. 10.00.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26.12.2016.
M/S Mariella och  M/S Gabriella genomför separata julkryssningar.

Julkryssning från Helsingfors,  M/S Mariella:
24.12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25.12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26.12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Julkryssning från Stockholm, M/S Gabriella:
24.12 Avg. Stockholm kl. 14.00
24.12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24.12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25.12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25.12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26.12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26.12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26.12 Ank. Stockholm kl. 12.00

2017

M/S Gabriella

Charter-kryssning Helsingfors-Tallinn 3–4.2 & 4–5.2.2017

Avgång Helsingfors kl. 16.00
Ankomst Tallinn kl. 20.00
Avgång Tallinn kl. 20.30
Ankomst Helsingfors kl. 13.00


Helsingfors–Tallinn

Jultrafik 2016:

M/S Viking XPRS har uppehåll i den ordinarie trafiken den 24.12.2016 i Tallinn kl. 14.00. Ingen övernattning i Tallinn. Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 i Tallinn kl. 16.30.

2017

Dockning 16–30.1.2017, M/S Viking XPRS

M/S Viking XPRS ur trafik söndagen den 15.1 kl. 22.30 I Tallinn. Åter i trafik måndagen den 30.1 kl. 11.30 i Helsingfors.

M/S Rosella ersätter M/S Viking XPRS på rutten Helsingfors-Tallinn under dockningsperioden.

Charter-kryssning 3–4.2 & 4–5.2, M/S Gabriella

ABI-kryssning 16–17.2 & 17–18.2, M/S Mariella

Avgång Helsingfors kl. 16.00
Ankomst Tallinn kl. 20.00
Avgång Tallinn kl. 20.30
Ankomst Helsingfors kl. 13.00


Åbo–Stockholm

Jultrafik 2016:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2016 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella). Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 kl. 20.55 i Åbo samt den 26.12.2016 kl. 08.45 i Åbo.
M/S Viking Grace genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace:
24.12 Avg. Åbo kl. 14.0024.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2.4.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5.4.2017 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3.4.2017 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6.4.2017 kl. 08.45 i Åbo.


Mariehamn–Kapellskär

M/S Rosella

Jul 2016:
24-25.12 ingen trafik. På annandag jul 26.12 trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2016:
På nyårsafton 31.12 trafikerar M/S Rosella med 2 turer; avgång kl. 07.30 från Mariehamn och kl. 14.45 från Kapellskär.
På nyårsdagen 1.1.2017 trafik enligt söndagstidtabell.

Trafikuppehåll 9.1–2.2.2017
M/S Rosella ur trafik söndagen den 8.1 kl. 23.20 i Mariehamn. Åter i trafik fredagen den 3.2. kl. 07.30 i Mariehamn.

 

Mariehamn–Stockholm

M/S Cinderella

Jultrafik 2016:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter ankomst till Stockholm kl. 15.15.
Den ordinarie trafiken upptas den 25.12.2016 kl. 18.00.
M/S Cinderella genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Stockholm:
24.12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25.12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25.12 Ank. Stockholm kl. 15.15

2017

Dockning januari 2017

M/S Cinderella ur trafik 01.01 kl .15.15. Åter i trafik den 19.01 kl. 18.00.

Charter-kryssning till Åbo 5–7.2.2017

Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Övergång till normaltid hösten 2016

M/S Viking Graces ankomst och avgång till/från Långnäs den 30.10.2016 kl. 01.05/kl. 01.10 följer sommartid.
M/S Amorellas ankomst och avgång till/från Långnäs kl. 03.15/kl. 03.20 samma natt följer normaltid (vintertid).

Jultrafik 2016:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2016 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2016 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella). Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2016 kl. 20.55 i Åbo samt den 26.12.2016 kl. 08.45 i Åbo.
M/S Viking Grace genomför separat julkryssning.

Julkryssning från Åbo, M/S Viking Grace:
24.12 Avg. Åbo kl. 14.0024.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

2017

Servicedagar våren 2017:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen den 2.4.2017 kl. 19.50 i Åbo. I trafik onsdagen den 5.4.2017 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen den 3.4.2017 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen den 6.4.2017 kl. 08.45 i Åbo.