Nuorisoryhmät

Nuorisoryhmät (ryhmän jäsenten ikä alle voimassaolevan ikärajan) ovat tervetulleita koulun, urheiluseuran tai muun rekisteröidyn järjestön järjestämälle reittimatkalle tai päivä Tukholmassa -risteilylle, kun mukana seuraa isä tai äiti, tai yksi valmentaja/opettaja jokaista 10 osanottajaa kohden.

Hyvän järjestyksen sopimus

Kaikkien nuorisoryhmien ryhmänjohtaja, joka myös allekirjoittaa "Hyvän järjestyksen sopimuksen", vastaa ryhmästään laivalla. Vastuuseen sisältyy ryhmän valvonta koko matkan ajan ja että laivan järjestyssääntöjä noudatetaan. Mikäli järjestyshäiriöitä kuitenkin syntyy, on ryhmänjohtajan avustettava laivan henkilökuntaa ja noudatettava heidän ohjeitaan. Jokaisen ryhmänjäsenen henkilötietojen on ilmettävä osanottajaluettelosta. Varaus on tehtävä ryhmävarauksena.


Risteilyt

1. Matkan järjestäjänä toimii koulu, urheilu- tai muu seura. Matka varataan ko. järjestäjän nimelle ja varauksesta vastaa valvoja.

2. Ryhmän mukana seuraavat ryhmään kuuluvat valvojat, esim. luokkaretkellä opettajat/vanhemmat ja urheilu- tai muulla seuramatkalla seuranjohtajat/vanhemmat. Nuorisoryhmien mukana on oltava vähintään yksi ryhmään kuuluva valvoja jokaista 10 osanottajaa kohden.

Nuorisoryhmän valvojan on oltava 30 vuotta täyttänyt. (Poikkeus: alle 30-vuotias opettaja saa valvoa luokkaansa, mikäli he ovat koulun järjestämällä matkalla). Valvojan ryhmään kuuluvuus on voitava todistaa kirjallisesti ja valvojien tulee majoittua samaan hyttiluokkaan nuorten kanssa. Nuorisoryhmien on käytettävä erillistä nuorisoryhmille tarkoitettua matkustajaluettelokaavaketta.

3. Nuorisoryhmät voivat lähteä Helsinki-Tukholma risteilylle, täysristeilylle Turku-Tukholma -reitillä (tällöin ryhmä poistuu laivasta, viettää päivän Tukholmassa ja palaa iltalaivalla takaisin Turkuun) sekä hotelliristeilylle Helsinki-Tallinna. Nuorisoryhmät voivat matkustaa kaikkina viikonpäivinä voimassaolevien ikärajojen, sääntöjen ja kiintiön puitteissa. Nuorisopaikkoja on rajoitetusti.

Nuorisoryhmät eivät siis lainkaan voi matkustaa miniristeilyillä Turku-Tukholma (miniristeily tarkoittaa sitä, että laivalta ei poistuta vaan palataan heti samalla laivalla takaisin Turkuun), Piknik-risteilyillä Turku-Maarianhamina, Cinderellan risteilyillä Tukholma-Maarianhamina eivätkä risteilyillä Helsinki-Tallinna.

4. Nuorisoryhmät hinnoitellaan aina normaalin hinnaston mukaan, tarjouksia ei valitettavasti voida käyttää.


Reittiliikenne

Reittilähdöillä on nuorisoryhmien mukana oltava vähintään yksi ryhmään kuuluva valvoja jokaista 10 osanottajaa kohden. Valvoja voi olla esimerkiksi isä, äiti, opettaja tai urheiluvalmentaja. Nuorisoryhmän valvojan on oltava 30 vuotta täyttänyt. (Poikkeus: alle 30 vuotias opettaja saa valvoa luokkaansa mikäli he ovat koulun järjestämällä matkalla). Valvojan ryhmään kuuluvuus on voitava todistaa kirjallisesti.


Henkilöllisyystodistus

Huom! Matkustajan on pystyttävä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja ikänsä. Iän todistamiseksi hyväksytään passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus tai kuvallinen KELA-kortti (passi tai henkilökortti reitillä Helsinki–Tallinna).