Viking Grace ja ympäristö

M/S Viking Gracen polttoaineena käyttämä nestemäinen kaasu LNG, sen hydrodynaamisesti optimoidut moottorit sekä uusi äänenvaimennustekniikka tekevät aluksesta vihreimmän ja hiljaisimman Itämerellä - ja koko maailmassa.

Polttoaineena LNG

Viking Grace on maailman ensimmäinen suuri matkustaja-alus, jonka polttoaineena käytetään ympäristöystävällistä LNG:tä eli nestemäistä kaasua.

LNG ei sisällä rikkiä eikä raskasmetalleja ja sen myötä aluksen typpipäästöt ja hiukkaset vähenevät 85 % ja kasvihuonekaasut 15 %. Rikkipäästöjä ei tule käytännössä lainkaan.

LNG täyttää IMO:n (International Maritime Organization) tulevan direktiivin vaatimuksen, jonka mukaan aluksen polttoaineen rikkipitoisuus ei saa ylittää 0.1 painoprosenttia 1.1.2015 alkaen.

Optimoitu runko ja koneet

Aluksen runko on hydrodynaamisesti optimoitu polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi. Aallonmuodostus on mahdollisimman vähäinen, mikä on saaristossa liikennöitäessä erityisen tärkeää.

Myös melutaso jää uuden äänenvaimennustekniikan ansiosta erittäin alhaiseksi. Viking Grace on erittäin hiljainen sekä liikkuessaan että satamassa ollessaan.

Suomalainen innovaatio säästää energiaa

ABB:n toimittama energiankäytön seuranta- ja hallintajärjestelmä EMMA™ Advisory Suite vähentää aluksen polttoaineenkulutusta sekä kasvihuonepäästöjä. Järjestelmä mittaa, vertaa ja analysoi energiankulutusta. Se ottaa huomioon aluksen sisäiset järjestelmät, nopeuden, satamakäynnit ja ulkoiset olosuhteet, ja optimoi niiden pohjalta polttoaine- ja energiatehokkaimman operointitavan.


Uusi Baltic Sea Clean Maritime Awards -palkinto M/S Viking Gracelle