Meren perinnön puolesta

Matkustajalaivat seilaavat päivittäin Itämeren herkässä ja kauniissa saaristossa. Siksi Viking Line antaa luonnolle takaisin hyvillä teoilla – sekä isoilla että pienillä.

Ahvenanmaalaisen merikapteeni Gunnar Eklundin aloitteesta Viking Linen liikenne alkoi vuonna 1959. Hänen toiveenaan oli tehdä laivamatkustamisesta Suomen ja Ruotsin välillä kohtuuhintaista. Eklundin unelma toteutui, ja sittemmin Turun ja Ahvenanmaan kauniista saaristosta on muodostunut Suomelle tärkeä matkailuvaltti.

Keskeisen liikennöintireitin lisäksi Itämeri on merkittävä virkistyksen tarjoaja. Laivat seilaavat herkässä meriympäristössä päivittäin, joten Viking Line on ottanut asiakseen panostaa Itämeren ja sen saariston elinvoimaisuuden säilyttämiseen myös tuleville sukupolville.

”Itämeren ja sen saaristoluonnon varjeleminen on ollut meille vuosikymmenien ajan niin itsestään selvä asia, että sen esille tuominen on jäänyt taustalle”, harmittelee Viking Linen Suomen ja Baltian markkinointijohtaja Kaj Takolander. Suomi 100 -juhlavuoden Itämeri-teeman myötä Viking Line nostaa kuitenkin tärkeän aiheen tapetille ja kannustaa muitakin osallistumaan meren suojeluun. ”Yhdessä voimme saada enemmän aikaan”, Takolander muistuttaa.

Viking Line suojelee Itämerta muun muassa tukemalla ympäristöjärjestöjä. Tänä vuonna Viking Line kerää 50 000 euron potin, joka lahjoitetaan Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle. Tutkimustyöhön lahjoitettavaa pottia kerryttävät muun muassa huhtitoukokuussa ostetut risteilyt. ”Tvärminne on maamme suurin Itämeritutkimuksen ja -opetuksen keskus. Siellä etsitään vastausta siihen, miten rehevöityminen, ilmastonmuutos, meren happamoituminen ja kalastus vaikuttavat ekosysteemiin”, Takolander kertoo.

                 "Yhdessä voimme saada enemmän aikaan”
                 - Kaj Takolander

Tutkimustyön tukemisen lisäksi ympäristövastuu näkyy myös laivojen arjessa. Varustamossa kiinnitetään huomiota päästöihin, jätevesien käsittelyyn sekä kierrätykseen. Aluksilla tarjoillaan luonnonmukaisesti viljeltyä reilun kaupan kahvia, kala on peräisin kestävistä kannoista, eikä ravintoloissa tarjoilla vettä muovipulloista.

Kaj Takolander on mielissään henkilökunnan sitoutumisesta ympäristöarvoihin: ”Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi meillä on käynnissä kilpailu, jossa haastamme koko henkilökunnan miettimään, miten ympäristön voi huomioida päivittäisessä työssä. Tavoitteena on saada vähintään sata ympäristöideaa, jotka otetaan yrityksessä käyttöön.”

Tiesitkö tämän?

  • Viking Linen laivat eivät päästä mereen pilssi- eivätkä jätevesiä.
  • Viking Line ei käytä laivoissaan ympäristölle haitallisia pohjamaaleja.
  • Kierrättämällä Viking Line on säästänyt ympäristöä määrän, joka vastaa lähes 21 000 000 km:n ajamista moottoritiellä.
  • Viking Line kierrättää vanhat kokolattiamatot uusien raaka-aineeksi.
  • Merimyymälöiden muovikassit valmistetaan kierrätysmateriaalista, ja osa myyntihinnasta lahjoitetaan Itämerta suojeleville yhdistyksille.
  • Laivoilla syntyvästä sekajätteestä 95 % käytetään energiantuotantoon jätteenpolttolaitoksissa.