Yleiset mökkien ja loma-asuntojen vuokrausmääräykset

Nämä yleiset vuokraehdot koskevat sopimusta, joka laaditaan vuokralaisen ja VIKING LINEN (vuokranantaja) välillä.
 

I Varaus ja maksu
II Hinnat ja hinnanmuutokset
III Peruutusehdot sekä vuokralaisen tekemät muutokset
IV Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus
V Vuokranantajan vastuu
VI Vuokralaisen vastuu
VII Valitukset
VII Erimielisyydet

 

I Varaus ja maksu

1. Varaus on sitova. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimusta koskevat ehdot vastaanottaessaan vahvistuksen ja varausnumeron.

2. Varausvahvistus ja lisätiedot lähetetään välittömästi varauksen jälkeen.
Maksun voi suorittaa online-varauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa tilisiirto/lasku lähetetään noin 8–10 viikkoa ennen mökkiloman alkua. Sen tulee olla maksettu 6 viikkoa ennen lähtöä. Jos varaus tehdään, kun lähtöön on aikaa alle 6 viikkoa, lähetetään tilisiirto/lasku välittömästi. Viking Line pidättää oikeuden peruuttaa varaus, jos maksua ei ole suoritettu määräajan kuluessa. HUOM! Maksamatonta varausta ei lasketa peruutetuksi varaukseksi.

3. Vuokralaisen tulee hyvissä ajoin ennen matkan alkua ilmoittaa mökki-isännälle arvioitu saapumisaika mökille ja sopia tapaamispaikasta. Mökin saa käyttöön klo 15.00 saapumispäivänä ja se tulee luovuttaa viimeistään klo 11.00 lähtöpäivänä, mikäli mökkiesittelyssä ei ole toisin mainittu.
Jos saapuminen tapahtuu aikaisin ja/tai lähtö myöhään, tulee mökki varata ja maksaa edellisestä päivästä alkaen ja/tai seuraavaan saakka.

HUOM! Koska varaukset ovat nykyään liputtomia, on erityisen tärkeää ottaa varausvahvistus mukaan matkalle.

II Hinnat ja hinnanmuutokset

1. Vuokraan sisältyy mökkiesittelyssä kuvatut palvelut. Lisäpalvelut tilataan mökkiosaston kautta, puh. 018-26198 tai cottages@vikingline.com.

2. Mikäli veroihin, valuutanvaihtokursseihin tai yleisiin, suoraan vuokranantajan kuluihin vaikuttaviin kustannuksiin tulee muutoksia sen jälkeen, kun vuokrasopimuksesta on tullut osapuolten välillä sitova, mutta ennen matkustuspäivää, on vuokranantajalla oikeus tehdä vastaavat korjaukset vuokrasopimukseen. Mikäli korjausten määrä ylittää 10 %, on vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus ilman kuluja.

III Peruutusehdot sekä vuokralaisen tekemät muutokset

1a) Viikkovaraukset:
Kun peruutus tehdään aikaisemmin kuin 6 viikkoa ennen matkan alkua, palautetaan koko mökkivuokra. Myöhemmin kuin 6 viikkoa ennen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 100 %, mikäli mökkiä ei ole saatu vuokratuksi toiselle asiakkaalle.

1b) Vuorokausivaraukset:
Kun peruutus tehdään aikaisemmin kuin 3 viikkoa ennen matkan alkua, palautetaan koko mökkivuokra. Myöhemmin kuin 3 viikkoa ennen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 100 %, mikäli mökkiä ei ole saatu vuokratuksi toiselle asiakkaalle.

2. Jos peruutus johtuu äkillisestä sairaustapauksesta ja vuokralainen voi esittää lääkärintodistuksen, onnettomuudesta tai kuolemantapauksesta, joka koskee vuokralaista itseään tai hänen puolisoaan, lastaan, vanhempaansa, sisarustaan tai avopuolisoaan: koko mökkivuokra palautetaan. Toimitusmaksua ei palauteta. Lääkärintodistus tulee lähettää Viking Linelle kuukauden kuluessa.

3. Peruutuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vain kirjalliset peruutukset vahvistetaan.

4. Kun maksusuoritus on otettu vastaan, pidetään varausta lopullisena. Sen jälkeen tehtävistä muutoksista laskutetaan 20 EUR. Muutokset, joihin kuuluu matkustuspäivän muutos tai vuokrakohteen vaihdos, käsitellään peruutuksena ja uutena tilauksena.

5. Peruutuksen katsotaan tapahtuneen sinä hetkenä, kun ilmoitus peruutuksesta tulee vuokranantajan tietoon. Jos ilmoitus myöhästyy tai ei saavu vuokranantajalle, mutta vuokralainen voi todistaa lähettäneensä ilmoituksen postitse, faksilla tai sähköpostilla, voidaan ilmoituksen katsoa tulleen perille vuokranantajalle siinä ajassa, jonka sen saapuminen olisi tavallisissa olosuhteissa kestänyt.

6. Suosittelemme kaikkia asiakkaitamme harkitsemaan matkavakuutuksen ottamista odottamattomien tapahtumien varalta.

IV Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ylivoimaisen esteen perusteella (nk. force majeure -syy, esimerkiksi luonnonmullistus, kapina, kriisitilanne tai vastaava), mistä tulee ilmoittaa vuokralaiselle viipymättä. Mikäli vuokranantaja purkaa sopimuksen ylivoimaiseen esteeseen vedoten, tulee suoritetut maksut palauttaa täysimääräisinä.
Muita korvauksia vuokralaiselle ei suoriteta. Aineettomia ja epäsuoria vahinkoja ei korvata. Vuokranantajan tulee, mikäli mahdollista, tarjota vuokralaiselle mahdollisimman samankaltaista asuntoa. Vuokralaisen tulee maksaa korvaavasta asunnosta täysimääräinen hinta.

V Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja vastaa vuokrakohteen tietojen oikeellisuudesta ja vuokralaisen pääsystä vuokrakohteeseen sovittuna vuokra-aikana.

VI Vuokralaisen vastuu

1. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan asuntoa koskevia järjestyssääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Vuokralainen sitoutuu vastaamaan kaikista kiinteistölle ja sen irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Korvaus suoritetaan suoraan mökki-isännälle.

2. Vuokralainen vastaa asunnon siivouksesta ennen poistumistaan.
Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan vähintään 50 EUR. Summa maksetaan mökki-isännälle. Mökki-isännällä on oikeus vaatia summaa myös vuokralaisen lähdön jälkeen.

3. Henkilömäärä (lapset mukaan luettuna) ei saa ilman mökki-isännän lupaa ylittää asunnon kuvauksen mukaista vuodepaikkojen määrää. Mökki-isännällä on oikeus veloittaa lisämaksu suuremmasta henkilömäärästä myös tilanteessa, jossa ylimääräisille henkilöille ei järjestetä lisävuoteita.

4. Leirintä mökin tontilla ei ole sallittua.

VII Valitukset

Mahdolliset huomautukset tulee ilmoittaa viipymättä vuokra-ajan aikana suoraan mökki-isännälle. Mikäli osoitettuja puutteita ei korjata, vuokralaisen tulee 3 vuorokauden kuluessa ja joka tapauksessa ennen vuokra-ajan päättymistä ottaa yhteyttä Viking Linen mökkiosastolle Maarianhaminaan, puh. 018-26126 (ma–pe 08.30–17.00).
Kun mökkiosasto on saanut ilmoituksen tilanteesta, voidaan vahingonkorvausvaatimus toimittaa 2 kuukauden kuluessa matkan päättymisestä mökkiosaston korvausvaatimuskäsittelijöille. Myöhemmin saapuneita valituksia ei käsitellä.
Jotta asian käsittely ja jatkoseuranta onnistuu mahdollisimman joustavasti, pyydämme ystävällisesti lähettämään valituksen kirjallisesti.

e-mail: cottages@vikingline.com

tai postitse:

VIKING LINE
Mökkiosasto
PL 166
22101 MAARIANHAMINA

VIII Erimielisyydet

Mahdollisissa valitustapauksissa, joissa ei päästä sovintoon vuokranantajan kanssa, voi vuokralainen antaa kiistakysymyksen Suomen Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.