Viking Line Club-förmåner på Åland

Som Viking Line Club-medlem får du rabatt bl.a. på restauranger, shopping och turistmål.

Medlemsförmånerna är personliga och fås mot uppvisande av medlemskortet. Med reservation för ändringar.