ID-handlingar, pass, visum

I stället för pass kan din ID-handling vara det nationella ID-kortet.

Allmänt

Säkerheten är alltid det viktigaste för Viking Line. En del i vårt säkerhetsarbete är att utföra identitetskontroller av våra resenärer inför resan. Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltigt resedokument. Resedokument är pass och identitetskort med fotografi.

Olika länder och regioner kan kräva olika typer av resedokument beroende på vilket medborgarskap du har. Du är alltid skyldig att hålla dig informerad om vilka länders medborgare som behöver pass eller pass och visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Sjöfartsäkerhetsreglerna (gällande korrekt passagerarregistrering) och sjöfartsskyddsreglerna (gällande övervakningen av tillträde till hamnområde och fartyg) kräver att en passagerare på anmodan kan bevisa sin identitet. Kontroller genomförs regelbundet med anledning av de ovanstående reglerna. Även myndigheter i avgångs- och ankomsthamnar kan utföra kontroller i passagerarflödet.

Med sjöfartsskyddsreglerna avses ISPS – International Ship and Port Facility Code, som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort eller -intyg men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos FPA.

Resor Finland–Åland–Sverige och tvärtom

Nordiska medborgare behöver inte uppvisa pass för resor inom Norden – men alla resenärer måste, p.g.a. passagerarregistreringsreglerna och sjöfartsskyddsreglerna, kunna legitimera sig med en giltig identitetshandling med fotografi.

För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt identitetskort som har utfärdats av det landet vars medborgarskap man har.

Följande identitetshandlingar accepteras under deras giltighetstid beroende på resenärens nationalitet:

  • Pass (alla nationaliteter)
  • Nationellt ID-kort (Schengen-/EU-/EES-medborgare)
  • Körkort (medborgare av ett nordiskt land)
  • FPA-kort med fotografi (medborgare av ett nordiskt land). För barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi.
  • ID-kort beviljat av polisen (medborgare av ett nordiskt land). Det är t. ex. ett tillfälligt identitetskort eller minderårigas identitetskort som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare.
  • Främlingspass
  • Resedokument för flykting

Personer under 18 år, som reser i sällskap med en förälder eller målsman med giltig identitetshandling med fotografi, behöver inte ha med sig en egen giltig identitetshandling. Vi rekommenderar dock att familjer som reser ofta ordnar identitetshandlingar även till minderåriga barn.

Ensamresande personer under 18 år skall alltid kunna uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi. Se tilläggsinformation om övriga regler för minderårigas resor.  www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/bra-att-veta/aldersgranser

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även kunna uppvisa ett pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Identitetskontroller görs i hamnarna av rederiets personal, hamnens säkerhetspersonal samt av hamnmyndigheterna.

Resor till Estland, Lettland och Litauen

Alla resenärer inklusive minderåriga måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt identitetskort. Denna regel gäller även på Tallinn-kryssningar där ingen landstigning sker.

Resenärer som är visum- eller uppehållstillståndspliktiga måste även ha med sig pass. Denna regel gäller även personer under 18 år.

Landstigning är endast tillåten under gränsbevakningens fastställda öppethållningstider.

Med ett nationellt identitetskort avses ett identitetskort som beviljats av polisen. När du reser inom Schengen kan du ha ett nationellt identitetskort istället för ett pass. Se även information om resedokument och det nationella identitetskortet på polisens nätsidor.

Tillfälligt identitetskort, minderårigas identitetskort, som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare, eller identitetskort utfärdat till utländsk medborgare godkänns inte som resedokument.

Schengenområdet

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Länderna inom Schengenområdet har slopat gränskontrollerna mellan sina territorier. Trots detta krävs vid resor inom Schengenområdet att man har med sig antingen ett pass eller ett särskilt nationellt id-kort. Länderna har också rätt att införa tillfälliga gränskontroller.


Medicinska tjänster

I Estland, Lettland och Litauen har en EU-medborgare rätt att få motsvarande medicinska tjänster som landets egna medborgare. Bär med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort från Finland, som fås gratis av FPA. Du debiteras samma avgift som medborgarna i landet.