ID-handlingar, pass, visum

Du är skyldig att själv informera dig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Viking Line förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort eller -intyg men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan.

Resor Finland-Åland-Sverige och tvärtom

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling, till exempel

  • Körkort (Nordiska medborgare)
  • Pass
  • FPA-kort med fotografi, för barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi
  • Identitetskort försett med fotografi*

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Resor till Estland, Lettland och Litauen

Alla passagerare måste ha ett giltigt pass eller identitetskort*. Barn måste ha eget pass. Denna regel gäller även på Tallinn-kryssningar där ingen landstigning sker.

Passagerare med visumtvång måste ha pass. Denna regel gäller även barn.

Landstigning är endast tillåten under gränsbevakningens fastställda öppethållningstider.

* Gäller ej tillfälligt identitetskort, minderårigas identitetskort som utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning.

Estland, Lettland och Litauen hör till Schengenområdet

Länder som har anslutit sig till Schengenregelverket* bedriver en gemensam övervakning av den yttre gränsen. När man reser från ett land som tillämpar Schengenregelverket till ett annat, kontrolleras resedokumentet i allmänhet inte av myndigheten. Resenären skall ändå medföra en i respektive land godkänt ID-handling.

*De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Obs! Skärpta gränskontroller!

När du reser från Helsingfors till Tallinn, förbered dig på att uppvisa pass eller ID-kort både i Helsingfors och Tallinn. Gränserna kontrolleras extra noga då Estland är ordförandeland för EU 1.7–31.12.2017.