Bonusvillkor

Bonus med S-Förmånskort från Viking Lines specialprissatta paketresor som marknadsförs på denna sida.

Bonus beviljas på alla paketresor som Viking Line säljer och förmedlar på S-Förmånskort-sidor, om annat inte anges. Erbjudandena kan gälla endast valda dagar, avgångar eller hyttkategorier, andra tjänster enligt prislistan. Erbjudandena gäller ej grupper.

Bonus beviljas på totalpriset av tjänster producerade av Viking Line samt utvalda samarbete hotellen. Med totalpris avses på förhand bokade och betalda tjänster (t.ex. Viking Lines båtresor, övernattning på hotell samt annan på förhand köpt tilläggstjänst ombord). Bonus ges även för måltider köpta på förhand.

Bonus ges ej för inköp ombord, måltider som betalas ombord eller för Viking Lines expeditionsavgift.

En ägarkund kan reservera specialprissatta produkter med S-Förmånskort för en avfärd enligt följande: max två fyra personers hytt, ett fordon eller fyra personers resa utan hytt, om inte annat anges. Utöver detta kan man boka normalprissatta hytter, fordon och personbiljetter för samma avfärd.

Detta måste uppfyllas för att Bonus ska ges
1. resans betalare ska vara ägarkund eller höra till ett ägarkundhushåll (eget S-Förmånskort).
2. S-Förmånskortet ska visas upp vid incheckning (gäller ej incheckningsautomater).
3. resan ska ingå i Viking Lines produktutbud på S-Förmånskort-sidor

Det uppvisade S-Förmånskort i incheckningen befullmäktigar Viking Line att överföra Bonusköpet till S-gruppens ägarkundsystem för Bonusregistrering.

Resor med avgångsdatum senast den 23:e i en kalendermånad bokförs som inköp under den månad resen sker. Inköpen syns under senare delen av resemånaden i Ägarkundens Online. Bonus utbetalas till det S-konto i S-Banken som huvudmedlemmen i ägarkundhushållet definierat som utbetalningskonto för förmåner.

Kunden är själv ansvarig för att det nummer på S-Förmånskortet han uppger är riktigt.

Viking Line eller handelslagen är inte skyldiga att ersätta eventuell utebliven Bonus om det i incheckningen uppvisade S-Förmånskortet (medlemsnumret) eller annan här definierad information som berättigar till Bonus är felaktig eller har ändrats. Bonusköp för resa registreras på den person som meddelats som betalare, vars S-Förmånskort uppvisats och medlemsnummer registrerats vid incheckning. S-Förmånskortet och medlemsnumret är alltid personliga och överförande av dessa på annan person är inte tillåtet.