Chisu

Chisu
En finsk stjärnartist. En av Finlands mest kända artister.