Skol- och ungdomsgrupper

Ungdomsgrupper (gruppmedlemmarnas ålder under gällande åldersgräns) är välkomna på reguljära resor eller helkryssningar till Stockholm om resan arrangeras av skola, idrotts- eller annan registrerad förening. Gruppen skall åtföljas av ledare med naturlig anknytning till gruppen; exempelvis förälder, föreningsledare, lärare eller motsvarande – en ledare per 10 deltagare.

Avtal om ordning ombord

Gruppledare för alla ungdomsgrupper tecknar "Avtal om ording ombord" och ansvarar för gruppen ombord. I ansvaret ingår att under hela resan övervaka gruppen och försäkra sig om att fartygets ordningsregler följs. Ifall ordningsproblem ändå uppstår skall gruppledaren bistå fartygets personal och följa deras anvisningar. Deltagarnas personuppgifter skall framgå i deltagarlistan. Bokningen skall göras som gruppbokning.


Kryssningar

1. Resan arrangeras av skola, idrotts- eller annan förening. Resan bokas i skolans eller föreningens namn och gruppledaren ansvarar för bokningen.

2. Gruppen åtföljs av ledare med naturlig anknytning till gruppen t ex vid skolresa lärare/föräldrar eller vid föreningsresa föreningsledare/ föräldrar. En ledare för var 10:e deltagare.

Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. (Undantag; lärare under 30 år godkänns som övervakare om denne reser med sin skolklass). Gruppledaren skall bo i samma hyttkategori som ungdomarna. Ledarens anknytning till gruppen bör kunna bestyrkas genom vederbörlig dokumentation. Ungdomsgrupper skall använda ett separat formulär, speciellt för ungdomsgrupper.

3. Kryssningar för ungdomsgrupper är begränsade till Helsingfors-Stockholm kryssningar, helkryssningar Åbo-Stockholm (en helkryssning innebär vistelse i Stockholm under dagen och returresa med kvällsavgången) samt hotellkryssningar Helsingfors-Tallinn. Ungdomsgrupper får resa alla veckodagar inom gällande kvot, åldersgränser och ovannämnda regler.

Ungdomsgrupper kan alltså inte alls resa på Åbo-Stockholm minikryssningar (en minikryssning innebär att man ej går i land utan reser tillbaka direkt med samma fartyg), Åbo-Mariehamn Picknick-kryssningar, Cinderellas kryssningar från Stockholm eller på kryssningar Helsingfors-Tallinn.

4. Ungdomsgrupper prissätts alltid enligt normala kryssningspriser, specialerbjudanden kan tyvärr inte användas.


Reguljära resor

Ungdomsgrupper på reguljära resor skall medföljas av minst en ledare med naturlig anknytning till gruppen för var tionde deltagare. Ledaren kan vara förälder, lärare eller idrotts-/föreningsledare. Gruppledaren för ungdomsgrupp skall ha fyllt 30 år. (Undantag; lärare under 30 år godkänns som övervakare om denne reser med sin skolklass). Ledarens anknytning till gruppen bör kunna bevisas.


Identitetsbevis

Obs! Passageraren skall på begäran kunna styrka sin identitet. Som åldersbevis godkänns pass, körkort, ID-kort samt finskt FPA-kort som är försett med fotografi (pass eller ID-kort på rutten H:fors–Tallinn) .