Prisförfrågan för en gruppresa

För att kunna bokas som grupp krävs 10 personer. Fyll i dokumentet och skicka det till oss så återkommer vi med förslag på datum och pris.

Välj den rätta blanketten för din prisförfrågan.

Blanketterna är inte automatiska online bokningar. Vi kontaktar dig snarast.

Prisförfrågan för gruppresa inom kort

När det gäller prisförfrågan för en gruppresa inom kort, kan ni ringa oss (kontaktuppgifterna ser ni på den högra sidan) och få snabbt ett pris per telefon. 

Ungdomsgrupper

Ungdomsgrupper (gruppmedlemmarnas ålder under gällande åldersgräns) är välkomna på reguljära resor eller helkryssningar till Stockholm om resan arrangeras av skola, idrotts- eller annan registrerad förening. Gruppen skall åtföljas av ledare med naturlig anknytning till gruppen; exempelvis förälder, föreningsledare, lärare eller motsvarande – en ledare per 10 deltagare. En av gruppens ledare skall fungera också som kontaktperson.

Regler för skol- och ungdomsgrupper
Åldersgränser


Beställ Viking Lines nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Post från Röda båtarna får du aktuell information på finska om våra grupp- och konferensresor, teman och aktiviteter ca en gång i månaden.
Beställ nyhetsbrevet (finskspråkigt)