Notes

Viking kreditkort, drinksedlar och värdekuponger

Viking Line kredit

Viking Lines kryssningskonto och kreditkort negotieras med gruppavdelning på förhand. På samma gång kommer man överens om användningsändamålet och vem som kvitterar. Kryssningskonto och kreditkort gäller på viss bestämd resa. För Viking kredit ombedes kunden uppge sitt Företags- och organisationsnummer (FO-nummer).


Drink- och värdesedlar

Grupper kan beställa drink- och värdesedlar på förhand. Sedlar fås på fartygets konferensavdelning. (Drinksedlar finns inte till frösäljning för Viking FSTR).

Drinksedlar utan pris gäller på viss resa och en sedel berättigar till en drink. Antalet beställs på förhand och sedlarna debiteras enligt användning (oanvända debiteras således inte). Gruppledaren får ett kryssningskonto och betaningsmedel eller fakturering avtalas före resan.

värdesedlar med fast pris finns värdet angivet. Värdet bestäms av kunden på förväg (t.ex. 6 €). Värdesedlar är giltiga både i restauranger och tax free butiker ombord. Om sedelvärdet inte täcker varans pris erläggs tilläggsbetalning kontant, och om värdet överstiger varans pris erhåller kunden växel i retur. Sedlar gäller 6 månader på alla Viking Lines fartyg och återlöses ej. De faktureras på förhand.


Deli-måltidskupong på Viking XPRS

För Viking XPRS kan man på förhand köpa Deli-måltidskuponger. De är giltiga på en viss avgång i restaurangerna Blue Deli, Xpresso Café och Viking's Inn (utan bokad dukning). Priset på en Deli-kupong är 12 /kupong och värdet ombord är 14 /kupong. Om värdet inte täcker måltidens pris erläggs tilläggsbetalning kontant. Kupongerna fås i incheckningen. De gäller både för för privara resenärer och för grupper.


Värdekuponghäften

Värdekuponger säljs buntvis:

  • EUR 25 = 10 x 2,50 kuponger
  • EUR 50 = 10 x 5 kuponger
  • EUR 200 = 10 x 20 kuponger

Värdekupongerna gäller för inköp av resor hos Viking Line samt vid alla inköpsställen ombord. Kupongvärdets outnyttjade summa återbetalas kontant. Kupongen beställs samt faktureras på förhand och de gäller 12 månader räknat från stämpeldatumet.