Konferens- och gruppbokningar

Helsingfors

Tel. (09) 123 571
kokous@vikingline.com
ryhma@vikingline.com

Vardagar kl. 8.30–17.00

Åbo och Tammerfors

Tel. (02) 333 1332
ryhma.turku@vikingline.com

Vardagar kl. 8.30–17.00