Lagstiftning

Vårt miljöarbete bygger på internationella avtal och nationell lagstiftning. Vi har utvecklat vårt miljöarbete långsiktigt och aktivt så att det nu är mer omfattande än vad som krävs.