Återvinning

Allt avfall som genereras ombord tas iland för att sedan återvinnas, återanvändas, förbrännas, deponeras eller på annat sätt sluthanteras hos en godkänd mottagare.