Minimering av energiförbrukning och utsläpp i luften

Viking Grace drivs av helt svavelfri flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Viking Lines övriga fartyg drivs av dieselolja som innehåller under 0,1 viktprocent svavel i enlighet med svaveldirektiven.

Rederiet har ett internt program för att minska avgasutsläppen. Inom ramen för detta program utvecklar fartygens driftpersonal och rederiets tekniska avdelning nya sätt att köra fartygen på ett bränsleeffektivt sätt.

M/S Mariella och M/S Gabriella får sin elektricitet från land när de ligger i hamn i Helsingfors eller Stockholm över dagen. På så sätt minskar man utsläppen i luften och motorbullret i hamnarna.

Viking Line har satsat på att minska utsläppen av kväveoxid. På två fartyg används olika tekniska lösningar för att minska utsläppen. Viking Cinderella är utrustad med katalysatorer och Mariella med Humid Air Motor-teknik (HAM).