Tack för ditt meddelande!

Din feedback kommer att vidarebefordras till berörda ansvarspersoner och är ett värdefullt planeringsverktyg för vår serviceutveckling.

Om din feedback är ett reklamationsärende, kommer vi att besvara det inom ca 3 veckor, beroende på vad ärendet gäller och hur omfattande utredning som behövs.

Tack ännu en gång för att du tog kontakt och välkommen ombord igen!

Printa ut denna sida åt dig själv, om du vill ha en bekräftelse på ditt brev.