Tidtabeller/Anslutningar

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure karaktär.


Trafikavvikelse

Kryssning och busstransport via Matkapojat

Ta bussen och kom på kryssning behändigt från över 300 orter!