Teknologi

En finsk innovation sparar energi

För att ytterligare minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten installeras EMMA – Advisory Suite. Systemet, som levereras av ABB, innehåller alla relevanta delar för att effektivt och enkelt kunna följa energiförbrukningen och även den energi som produceras.

Fartygets prestanda är indelad i fyra kategorier så kallade KPI:n (Key Performance Indicator – ett slags mät-/referenspunkter): Totala driftskostnaden, energiproduktion/-förbrukning, navigatoriska aspekter och slutligen optimeringsnivån. EMMA™ använder sig av avancerade algoritmer som dynamiskt justerar automatiskt nämnda KPI:n, baserat på aktuella driftsförhållanden som exempelvis fart och väderlek. Detta ger personalen realistiska mål och konkreta möjligheter att optimera driften mot de målsatta nivåer man vill uppnå.

Läs mer »

Säkerhet ombord

Viking Line prioriterar säkerheten högt. Livräddningsutrustningen på Viking Grace uppfyller mer än väl specifikationerna som gäller för fartyg i trafik på Östersjön. Viking Grace har konstruerats enligt det regelverk som säkerställer att framdrivning, brandsläckning, stabilitet samt vatten- och strömförsörjning kvarstår även om delar av fartyget får någon skada.

Läs mer och se en videoklipp »

Hibox Systems iptv-system

Via Hibox tv-system och Phillips Media Suite tv-apparater får kunderna ombord ett brett sortiment av tv-och informationsservice i sina hytter.

Hibox Systems är ett finskt företag, som utvecklar och säljer iptv-lösningar (Internet Protocol Television) för bl.a. hotell, fartyg och bredbandsoperatörer. Hibox är en del av Anvia-koncernen som också är ett finskt itc-företag.

Läs Hibox pressmeddelande »

Wärtsilä bakom Viking Grace

Wärtsilä levererade fyra stycken Wärtsilä 8L50DF-huvudmotorer, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två huvudpropellrar byggda av rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem. Propellrarna har lägsta möjliga inducerade tryckimpulser, vilket innebär mycket låga vibrationsnivåer.

Läs mer och se en videoklipp »