Miljö

Viking Grace är världens första större passagerarfartyg som drivs med flytande naturgas, LNG. Välkommen ombord på det grönaste fartyget på Östersjön - och i hela världen.

LNG som bränsle

Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som använder flytande naturgas (LNG) som bränsle.

Med LNG reduceras fartygets kväve- och partikelutsläpp med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavelutsläppen är praktiskt taget obefintliga.

Genom att använda LNG uppfylls alla nya emissionskrav som fastslagits av IMO (International Maritime Organization) och vilka kommer att träda i kraft den 1.1.2015.

Tyst fartyg med hydrodynamiskt skrov

Det känsliga skärgårdshavet har beaktats även på andra sätt än med miljövänligt bränsle. Det hydrodynamiskt formade skrovet minimerar vågbildningen samt minskar bränsleförbrukningen.

Tack vare den nya ljuddämpningstekniken är fartyget mycket tyst både i rörelse och i hamn.

Finsk innovation sparar energi

ABB:s energistyrsystem EMMA™ Advisory Suite minskar fartygets bränsleförbrukning och växthusgasutsläpp. Systemet mätar, jämför och analyserar fartygets driftdata. Energistyrningsverktyget visar energianvändning och beräknar optimala driftförhållanden, så att fartyget kan uppnå högsta möjliga bränsle- och energieffektivitet.


Första pris åt M/S Viking Grace i nystiftade Baltic Sea Clean Maritime Awards