Järjestyssäännöt Viking Linen matkoilla

On tärkeää, että kaikki matkustajat tuntevat olonsa turvalliseksi laivalla. Viihtyvyys halutaan varmistaa järjestyssäännöillä.

1. Päihtynyt, uhkaavasti käyttäytyvä henkilö tai terminaalissa/laivalla järjestyshäiriötä aiheuttava henkilö voidaan käännyttää lähtösatamassa tai poistaa aluksesta seuraavassa satamassa.

2. Sellaisten aseiden, varusteiden, laitteiden tai esineiden kuljetus tai käyttö, jotka voivat aiheuttaa vaaraa matkustajille, miehistölle tai laivalle, on kielletty ilman varustamon lupaa. Näiden hallussapidosta on aina ilmoitettava henkilökunnalle lähtöselvityksen yhteydessä. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Jos matkustaja ei suostu pyydettäessä avaamaan matkalaukkuaan, häneltä voidaan evätä laivaan pääsy. Poiskäännytetyllä matkustajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta maksamistaan matkalipuista tai muista käännyttämisen aiheuttamista kuluista.

3. Risteilymatkustajat ja Cinderellan matkustajat eivät saa tuoda ilman erillistä lupaa elintarvikkeita laivalle. Matkalle ei saa ottaa mukaan myöskään vedenkeittimiä tai muita ruoan valmistukseen käytettäviä välineitä. Muilla laivoilla reittimatkustajilla on lupa kuljettaa mukanaan elintarvikkeita, ei kuitenkaan lämpimiä ruokia. Elintarvikkeita ei saa kuitenkaan nauttia laivalla, eikä niistä saa valmistaa siellä aterioita. Poikkeuksen muodostavat vauvanruoat ja ruoka-aineallergioiden vaatimat erikoistuotteet. Vauvanruokia voi lämmittää mikroaaltouunissa lastenhoitohuoneessa tai kahvilassa. Turvallisuussyistä matkustajat eivät saa missään tapauksessa valmistaa ruokaa hyteissä tai laivan muissa tiloissa.

Risteilymatkustajat ja Cinderellan matkustajat eivät saa tuoda omia alkoholijuomia mukanaan laivalle. Maista tuotujen tai laivan tax-free-myymälästä/merimyymälästä ostettujen alkoholijuomien nauttiminen laivalla on kielletty. Mikäli matkustaja rikkoo tätä sääntöä, alkoholi takavarikoidaan.

Jos risteilyllä on mahdollisuus vierailla maissa, on risteilymatkustajallakin poikkeuksellisesti lupa tuoda laivalle ruokaa ja alkoholijuomia vierailusatamasta kohtuullinen määrä, kun ne on tarkoitettu tuliaisiksi. Huomaa, että tuotteita ei saa nauttia matkan aikana. Ota huomioon tullin määräykset ja säilytä kuitti voidaksesi näyttää sen mahdollisen tullitarkastuksen yhteydessä.

Huumausaineiden hallussapito ja käyttö on laivalla kielletty. Huumausaineet takavarikoidaan, mikäli niitä ei käytetä lääketieteellisin perustein – tällöin on näytettävä lääkärintodistus. Matkustajan on pyydettäessä luovutettava esineet, jotka voivat vaarantaa laivan turvallisuutta tai järjestystä.

4. Aluksen järjestyksenvalvojat voivat pidättää ja pitää säilössä päihtyneen ja/tai laivalla järjestyshäiriötä aiheuttavan matkustajan.

5. Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityissä tupakointitiloissa ja ulkona kannella. Kaikki tupakointi – myös sähkötupakka – on kielletty hyteissä, yleisissä tiloissa sekä aluksen muissa osissa. Turvallisuussyistä savunilmaisimien peittäminen hyteissä on ehdottomasti kielletty. Hytissä tai muulla kielletyllä alueella tupakoinnista peritään 120 euron tai 1 200 Ruotsin kruunun maksu. Maksu maksetaan paikan päällä. Savunilmaisimien peittämisestä peritään 120 euron tai 1 200 Ruotsin kruunun maksu ja lisäksi asiasta tehdään rikosilmoitus. Lisäksi hytissä tupakoivalta matkustajalta voidaan evätä hytin käyttö ja hänet voidaan poistaa hyttiosastolta.

6. Hyttiosastolla häiriötä aiheuttava matkustaja voi menettää oikeuden käyttää hyttiään ja hänet voidaan poistaa hyttiosastolta. Häiritsevästä käyttäytymisestä hytissä peritään maksu, joka on 120 euroa tai 1 200 Ruotsin kruunua.

7. Omien musiikintoistolaitteiden käyttö laivalla on kielletty. Laitteet voidaan tilapäisesti takavarikoida.

8. Kaikki laivoilla tapahtunut vahingonteko aiheuttaa korvausvelvollisuuden. Vahingonteosta tehdään rikosilmoitus, mikäli vahinkoa ei korvata paikan päällä.

9. Laivan turvavarusteiden vahingoittaminen johtaa aina siihen, että syyllinen pidätetään sekä luovutetaan poliisille ensimmäisessä satamassa. Näissä tapauksissa tehdään aina rikosilmoitus.

10. Näpistys ilmoitetaan aina poliisille. Alaikäisten osalta ilmoitetaan lisäksi holhoojalle.

11. Nuorisoryhmien johtajat vastaavat ryhmästään laivalla. Tämä vastuu sisältää mm. valvontavelvollisuuden siitä, että yllä mainittuja järjestyssääntöjä noudatetaan. Mikäli joku ryhmän jäsenistä aiheuttaa järjestyshäiriötä, ryhmänjohtajan tulee avustaa aluksen miehistöä sekä noudattaa miehistön antamia ohjeita. Kaikkien ryhmänjohtajien tulee luovuttaa aluksen informaatioon luettelo ryhmän jäsenistä sekä heidän hyttinumeroistaan.

12. Kaikkien matkustajien on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

13. Matkustajien tai henkilökunnan valokuvaaminen ilman kyseisten henkilöiden lupaa on kielletty ja rangaistava teko.