Viking Line Club

Lösenordsåterställning


Ange ditt kundnummer (finns på Viking Line Club kortet) och den e-postadress som du har registrerat dig med i Viking Line Club.

Kontrollera att kundnummer enbart innehåller siffor och är av rätt längd.
Kontrollera e-postadressen.

Ange ditt kundnummer (finns på Viking Line Club kortet) och ditt mobilnummer som du har registrerat dig med i Viking Line Club. SMS-tjänsten för lösenord förutsätter att mobiltelefonen är ansluten till internet.

Kontrollera att kundnummer enbart innehåller siffor och är av rätt längd.

Kontrollera att telefonnummer enbart innehåller siffror och att du valt rätt landskod. ({{phonePatternPlaceholder}})

Om du inte har angivit någon e-postadress eller om den e-postadress och mobilnummer, som du har registrerat inte längre är giltiga, använd formuläret nedan.

Lösenordet skickas per post.

Ange ditt kundnummer (finns på Viking Line Club kortet) och ditt namn.

Kontrollera att kundnummer enbart innehåller siffor och är av rätt längd.
Kontrollera e-postadressen.