Jäsenehdot

1 Yleistä

1.1 Viking Line Club -jäsenyys on Viking Line Abp:n (”Viking Line”) tapa palkita uskollisia yksityisasiakkaitaan (”Jäsenet”). Yritykset, yhdistykset ja organisaatiot eivät ole oikeutettuja liittymään Viking Line Clubin Jäseniksi.

1.2 Viking Line Clubista vastaa Viking Line Abp, PL 166, 22101 MAARIANHAMINA, Ahvenanmaa, Suomi. Y-tunnus: 0144983-8

1.3 Viking Line Clubin yhteystiedot eri maissa:

Suomi: Viking Line Abp, Viking Line Club Finland, Mastokatu 1, PL 199, 00161 HELSINKI, Suomi, www.vikingline.fi/club

Ruotsi: Viking Line Club Sverige, Box 4069, 131 04 NACKA, Ruotsi, www.vikingline.se/club/

Viro: Viking Line Club Eesti, Hobujaama 4, 10151 TALLINNA, Viro, www.vikingline.ee/club/

Ahvenanmaa: Viking Line Club Åland, PB 166 AX-22101 MARIEHAMN, Åland, www.vikingline.ax/club

2 Jäsenyys ja jäsenkortti 

2.1 Jäsenehdot

2.1.1 Viking Linen Viking Line Club Finland-kanta-asiakasohjelmaan (”kanta-asiakasohjelma”) voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on sähköpostiosoite.

2.1.2 12–18-vuotiaat henkilöt, jotka ovat liittyneet Viking Line Clubin Jäseneksi ennen 16.2.2017 pysyvät Jäseninä.

2.1.3 Viking Line Clubin jäsenyys on maksuton.

2.2 Rekisteröinti ym.

2.2.1 Viking Line Club -jäsenyys ja henkilökohtainen keräysjakso (katso jäljempänä kohtaa 2.3) alkavat, kun Jäsenen tiedot on rekisteröity Viking Line Club -järjestelmään ja Viking Line Club -jäsentili on avattu.

Viking Line lähettää neljän viikon kuluessa rekisteröinnistä vahvistukseksi rekisteröinnistä Viking Line Club -kortin, jossa on Jäsenen jäsennumero. Jäsenen on pyydettäessä voitava todistaa henkilöllisyytensä.

2.3 Jäsenkortin käsittely

2.3.1 Jos Viking Line Club -jäsenkortti katoaa, varastetaan tai tuhoutuu, asiasta on ilmoitettava Viking Line Clubin asiakaspalveluun. Viking Linella ei ole velvollisuutta korvata kadonneesta, varastetusta tai tuhoutuneesta Viking Line Club -kortista mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Jäsen saa uuden kortin noin neljän viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus kortin katoamisesta, varastamisesta tai tuhoutumisesta on vastaanotettu.

2.3.2 Viking Line Club -jäsenkortin ja -numeron luovuttaminen toiselle henkilölle on kiellettyä. Jäsenen on oltava aina mukana hänen nimellään varatulla matkalla. Viking Line pidättää oikeuden poistaa ansaittu hyvitys tililtä, jos kyseinen hyvitys on ansaittu virheellisellä tai epärehellisellä tavalla.

2.3.3 Viking Line Club -jäsenkortti ei ole maksu- tai luottokortti.

2.4 Ennen 16.2.2017 liittyneet alaikäiset jäsenet

2.4.1 12–17-vuotiaat henkilöt eivät voi kerätä bonuspisteitä ostoksistaan tai muutoin käyttää Viking Line Clubin bonusjärjestelmää. Jäsen voi alkaa kerätä bonuspisteitä ja käyttää Viking Line Clubin bonusjärjestelmää siitä päivästä alkaen, kun hän täyttää 18 vuotta.

2.5 Jäsenyyden irtisanominen ja lopettaminen

2.5.1 Viking Line Club voi irtisanoa Jäsenen jäsenyyden ja mitätöidä Jäsenen hyvityksen väärinkäytön ja/tai muun asiattoman käytöksen seurauksena ilman korvausvelvollisuutta ja asiasta etukäteen ilmoittamatta. Väärinkäytöllä tarkoitetaan muun muassa näiden ehtojen rikkomista ja asiakirjojen, kuten lippujen ja arvokuponkien väärentämistä, muuttamista, myymistä tai luvatonta luovuttamista toiselle henkilölle tai jäsenkortin lainaamista toiselle henkilölle. Tässä tapauksessa Viking Line Club ilmoittaa Jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden irtisanomisesta, irtisanomisen syystä ja hyvityksen mitätöinnistä.

2.5.2 Jäsen voi milloin tahansa irtisanoa jäsenyyden ottamalla yhteyttä Viking Linen asiakaspalveluun siinä maassa, jossa Jäsen on jäsenenä. Yhteystiedot ovat näiden ehtojen alussa. Jäsenen irtisanoessa jäsenyytensä noudatetaan 14 vuorokauden ”katuma-aikaa”, jona aikana jäsenyys voidaan jäsenen pyynnöstä aktivoida uudelleen.

2.5.3 Viking Line Clubin -jäsen on velvollinen ilmoittamaan Viking Linen asiakaspalveluun mahdollisista nimen ja osoitteen muutoksista. Jäsenen on pysyttävä ajan tasalla asiakasohjelman sääntöjen ja etujen mahdollisista muutoksista. Muutoksista tiedotetaan kunkin maan Viking Line Clubin Internet-sivuilla.

2.5.4 Viking Line pidättää oikeuden poistaa jäsentili käytöstä, jos jäsennumerolla ei ole rekisteröity matkoja ja/tai ostoja kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana.

2.5.5 Viking Line pidättää oikeuden lopettaa jäsentilin, jonka yhteystiedot ovat virheelliset, jos Jäsen ei ole ilmoittanut uusia yhteystietojaan 12 kuukauden kuluessa yhteystietojen muuttumisesta.

3 Viking Linen käytäntö henkilötietojen käsittelyssä

Jäsenen henkilötietoja käsitellään Viking Linen tietosuojakäytännön, mukaisesti.

4 Viking Linen tiedotus ja markkinointi 

4.1 Viking Line voi lähettää tietoja Viking Line Clubista ja tarjouksia Jäsenille tekstiviestillä, sähköpostitse, postitse ja Viking Linen sovelluksen kautta. Viking Line ei kuitenkaan kohdista suoramarkkinointia alle 16-vuotialle lapsille.

4.2 Jäsenellä on oikeus milloin tahansa kieltää henkitietojensa käytön suoramarkkinointiin. 

5 Bonusjärjestelmä ja jäsenyystasojen ehdot 

5.1 Veneiden hyvitys ja jäsenyystasot

5.1.1 Viking Line Club -jäsenyyksiä ja -kortteja on kahta tasoa, jotka ovat Member ja Plus. Jäsenkortin eri tasot oikeuttavat eri etuihin.

5.1.2 Jäsenen ansaitsemia hyvityksiä kutsutaan ”Veneiksi”. Viking Line Club -jäsenyyden taso määräytyy 12 kuukauden pituisen henkilökohtaisen tasojakson aikana kertyneiden Veneiden mukaan. Kaikki tasoon vaikuttavat Veneet on rekisteröitävä jäsentilille tasojakson aikana.

5.1.3 Henkilökohtainen tasojakso alkaa Jäsenen ensimmäisen Viking Line -matkan lähtöpäivästä tai ensimmäisestä laivalla tehdyn oston päivämäärästä, kuitenkin aikaisintaan 17.2.2017, edellyttäen että jäsennumero on annettu varauksen ja/tai oston yhteydessä.

5.1.4 Tasokohtaiset edut tulevat voimaan tason vaihtoa koskevan ilmoituksen jälkeen. Jäsen ei täten ole oikeutettu Plus-tason hyvitykseen siitä ostosta, jolla hän ylittää Plus-tason rajan. 

5.1.5 Viking Linella on oikeus muuttaa Viking Line Club -kortin tasojärjestelmää ja eri tasoihin liittyviä etuja jäljempänä olevan kohdan 9.2 mukaan.

5.1.6 Lisätietoja korttitasoista, jäseneduista ja Veneiden keräämiseen liittyvistä säännöistä on kunkin maan Viking Line Clubin internet-sivuilla. Sivujen osoitteet mainitaan ehtojen alussa.

5.1.7 Jäsenhinnat ja Veneet ovat markkinakohtaisia. Jäsenen varaukset rekisteröidään Jäsenen tilille matkan alkaessa lähtöselvityksessä ja senhetkisen jäsentason mukaan. Jäsenen Viking Line Club -rekisteriin merkitty osoite määrittelee, minkä maan jäsenhintoihin ja Veneisiin Jäsen on oikeutettu.

5.2 Tasojen ehdot

5.2.1 Member-taso on Viking Line Club -jäsenyyden ensimmäinen taso. Viking Line Clubin seuraavalle tasolle, Plus -tasolle, päästäkseen Jäsenen on kerättävä 1 000 Venettä 12 kuukauden pituisen henkilökohtaisen tasojakson aikana.

5.2.2 Pysyäkseen Plus-tasolla Jäsenen on kerättävä 2 000 Venettä seuraavan 12 kuukauden pituisen henkilökohtaisen tasojakson aikana. Henkilökohtainen 12 kuukauden tasojaksosi on aina sama.

5.2.3 Taso päivittyy Plus-tasolle sen jälkeen, kun jäsen saa viestin tason vaihdosta. Jäsenyyden päivittämisen jälkeen Plus-jäsenyys on voimassa kuluvan tasojakson sekä sitä seuraavan 12 kuukauden tasojakson loppuun saakka. Tasoehtojen tilanne tarkistetaan päivittäin. Maksuliikenteessä voi olla 1–2 päivän viive, minkä vuoksi ostot saattavat rekisteröityä myöhemmin. Ostot voidaan huomioida tasotarkastuksessa vasta rekisteröitymisen jälkeen. Uusi kortti lähetetään Jäsenelle noin neljän viikon kuluessa.

5.2.4 Tasopäivitykseen vaadittavien Veneiden määrä alkaa uudelleen nollasta aina uuden tasojakson alkaessa. Tason vaihtaminen tai uusiminen ei vaikuta Jäsenen venesaldoon.

5.2.5 Veneiden kertyminen on sidoksissa Viking Line Club -jäsenyyden tasoon. Kertyvien Veneiden määrä perustuu lippujen ostoon, etukäteen tilattujen PreOrder-tuotteiden ostoon sekä laivalla tehtyihin ostoihin. Viking Line pidättää oikeuden myöntää eri määriä Veneitä eri palveluista ja tuotteista.

5.2.6 Käytettyjen Veneiden määrä ei vaikuta Viking Line Club -tasoon.

5.3 Veneiden hyvittäminen

5.3.1 Tuhat (1 000) Venettä vastaa tuhatta (1 000) käytettyä euroa tai kymmentä tuhatta (10 000) käytettyä Ruotsin kruunua. Viking Line Club Member-asiakkaat saavat yhden Veneen hyvitykseksi jokaisesta käytetystä eurosta tai jokaisesta käytetystä kymmenestä (10) Ruotsin kruunusta. Viking Line Club Plus-asiakkaat saavat kaksi Venettä hyvitykseksi jokaisesta käytetystä eurosta tai jokaisesta käytetystä kymmenestä (10) Ruotsin kruunusta.

5.3.2 Kaikki Veneet rekisteröidään Viking Line Club -jäsentilille viikon kuluessa edellisestä matkan aikana tehdystä lähtöselvityksestä. Pelkkä varaus tai lipun lunastus ei oikeuta Veneisiin.

5.3.3 Veneillä Member-asiakkaat saavat käyttämästään summasta 1,5 prosentin hyvityksen ja Plus-asiakkaat 3 prosentin hyvityksen.

5.4 Veneiden voimassaoloaika

5.4.1 Veneet ovat voimassa 24 kuukautta laskettuna siitä kuukaudesta, jonka aikana Veneet rekisteröitiin.

5.4.2 Viking Line Club -Veneitä voi kerätä vasta jäsenyyden aktivoinnin jälkeen. Veneillä ei ole lunastusarvoa.

5.4.3 Viking Line Club -jäsenyyden päättyessä kaikki Veneet mitätöidään, eikä Jäsenellä ole oikeutta vaatia niistä korvausta. Veneet, joiden voimassaolo on umpeutunut, poistetaan automaattisesti tililtä, eikä niitä voida palauttaa.

6 Veneiden ansaitseminen ja käyttäminen 

6.1 Veneiden kerryttäminen

6.1.1 Viking Linelle tehdyt ja lähtöselvitetyt yksityisvaraukset oikeuttavat Veneisiin myös silloin, kun varaukset tehdään kolmannen osapuolen kautta, mutta eivät kuitenkaan silloin, kun varaukset tehdään matkanjärjestäjän kautta.

6.1.2 Viking Linen kautta myytävät kolmansien osapuolien palvelut eivät kerrytä Veneitä, jollei toisin mainita.

6.1.3 Viking Line Club -jäsen, joka maksaa matkan tai palvelun, ei ole oikeutettu Veneisiin tai Viking Line Club -jäsenetuihin, jos Jäsen ei itse käytä palvelua.

6.1.4 Viking Linelta ostettu lahjakortti tai vastaava tuote kerryttää Veneitä ainoastaan tuotteen käyttäjälle sillä edellytyksellä, että henkilö on Viking Line Clubin Jäsen. Lahjakortin tai vastaavan tuotteen ostaminen ei siis kerrytä Veneitä.

6.1.5 Viking Line pidättää oikeuden kieltäytyä myöntämästä Veneitä tietyistä palveluista tai kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista, tai myöntää ainoastaan osan normaalista venemäärästä. Veneiden rekisteröintiä varten Jäsenen on ilmoitettava jäsennumeronsa matkan varaamisen yhteydessä ja esitettävä aina Viking Line Club -kortti laivalla tehtävien ostoksien yhteydessä. Viking Line Club -jäsenkortti on näytettävä kassalla aluksen myymälöissä ja ravintoloissa välittömästi tilauksen yhteydessä. Matkoja tai ostoksia ei rekisteröidä Viking Line -jäsentilille jälkikäteen.

6.1.6 Varauksen yhteydessä kertyvät Veneet jaetaan kaikille varauksen tiedoissa oleville Jäsenille (”Kanssamatkustajat”). Jotta Kanssamatkustaja voisi ansaita Veneitä lipun ostamisesta, myös Kanssamatkustajan jäsennumero on rekisteröitävä varauksen yhteydessä. Ne Kanssamatkustajat, joiden jäsennumeroa ei ole annettu varausta tehdessä menettävät oikeuden osuuteensa Veneistä.

6.1.7 Ryhmämatkat eivät oikeuta Veneisiin.

6.2 Veneiden käyttäminen

6.2.1 Veneitä voi käyttää matkan maksamiseen osittain tai kokonaan.

6.2.2 Viking Line Club -korttia ei voi käyttää yhdessä risteilytilin kanssa.

6.2.3 Veneitä ei voi siirtää jäsentililtä toiselle.

7 Veneillä maksettavat matkat 

7.1 Kokonaan tai osittain Veneillä maksettavien matkojen varaukset on tehtävä Veneiden voimassaoloaikana.

7.2 Veneillä maksettavat matkat varataan Viking Linen Clubin asiakaspalvelun kautta tai asiakaspalvelun tarjoamien kanavien, kuten Internet-varauspalvelun, kautta. Veneillä maksettavan matkan voi varata vasta, kun matkaan vaadittava määrä Veneitä on rekisteröity tilille.

7.3 Viking Line Clubin asiakasrekisteriin rekisteröidyt Jäsenet ovat oikeutettuja ostamaan matkoja Viking Line Club -etuhintaan edellä mainittujen ehtojen mukaan.

7.4 Varaukseen sovelletaan Viking Linen matkaehtoja.

7.5 Yhteistyökumppaniemme tarjoamiin vene-etuihin (tai muihin etuihin) sovelletaan kyseisen yhteistyökumppanin peruutus- ja varausehtoja.

8 Yritys- ja yhdistyssopimukset 

8.1 Matkavaraukset, joissa on käytetty Viking Linen yrityssopimuksen asiakasnumeroa, eivät kerrytä pisteitä Viking Line Club -tilille. Yrityssopimus- tai yhdistyskorttia ei voi käyttää yhdessä Viking Line Club -jäsenkortin kanssa.

9 Muut ehdot

9.1 Viking Linella on oikeus tarjota Viking Line Club -jäsenille erilaisia etuja ja tarjouksia. Tämä tarkoittaa, ettei Viking Linella ole velvollisuutta tarjota samoja etuja kaikille Jäsenille. Erilaisia etuja voidaan esimerkiksi myöntää ainoastaan eritasoisten Viking Line Club -korttien haltijoille tai Jäsenille, jotka asuvat tietyllä maantieteellisellä alueella. Viking Line Clubin etutuotteet voivat vaihdella reitin ja aluksen mukaan.

9.2 Viking Line Clubin ehdot pätevät siinä muodossa kuin ne julkaistaan Viking Line Clubin Internet-sivuilla. Viking Linella on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Viking Line Club -ohjelmaan, ohjelman ehtoihin, Veneiden myöntämisperusteisiin tai tuotteiden hintoihin Veneinä. Viking Line Clubin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Viking Line on ilmoittanut muutoksista Viking Linen Internet-sivuilla tai ottanut yhteyttä Jäseniin jollakin muulla tavalla. Viking Line ilmoittaa Jäsenille muutoksista, kun ne tulevat voimaan, ja lisäksi se ilmoittaa syyn muutoksiin. Jäsen, joka ei hyväksy muutettuja ehtoja, voi irtisanoa Viking Line Club -jäsenyytensä välittömästi.

9.3 Pois lukien se, mitä sovellettava lainsäädäntö edellyttää, Viking Line ei vastaa mahdollisista menetyksistä (mukaan luettuna menetetyt Veneet, menetetyt edut tai huonommat edut), jotka johtuvat näiden ehtojen muutoksista, eikä Viking Line myöskään ole millään tavalla velvollinen korvaamaan tällaisia menetyksiä Viking Line Club -jäsenille tai kolmansille osapuolille.

9.4 Viking Line ei vastaa yhteistyökumppanin tarjoamista palveluista tai tuotteista tai niihin mahdollisesti liittyvistä reklamaatioista, mikäli Viking Linen ei katsota pakettimatkoja koskevan lain mukaan olevan matkanjärjestäjä. Jokainen yhtiö vastaa itse omista tuotteistaan ja palveluistaan.

9.5 Jäsenen on aina tutustuttava Viking Linen matkaehtoihin ja noudatettava niitä, mikäli näissä ehdoissa ei nimenomaisesti muuta sanota. Matkaehdot ovat luettavissa Viking Linen Internet-sivuilla osoitteessa: www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/matkaehdot/.

9.6 Mahdolliset Viking Line Clubia koskevat riita-asiat, joista osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen keskenään, ratkaistaan Suomen lain mukaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Jos Jäsen haluaa ratkaista riita-asian tuomioistuimen ulkopuolella, hän voi ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi, sikäli kuin lautakunta on pätevä hoitamaan asian.

Viking Line Clubin ehdot päivitettiin viimeksi 18.5.2018.


Varaa matka