Incheckning

Person- och hyttincheckning

Bokningsbekräftelse eller bokningsnummer, tillsammans med giltig ID-handling visas upp vid incheckning där resekort erhålles på avresedagen.

Person- och hyttincheckning påbörjas ca 90 minuter före avgångstid. Resenärer som reser utan bil skall vara klara för incheckning senast 30 minuter före avgångstid.

Incheckning och ombordstigning avslutas 10 minuter före avgångstid. I Tallinn avslutas incheckning och ombordstigning 20 minuter före avgångstid.

Vi rekommenderar att man anländer till avgångshamnen 60–90 minuter före avgångstiden, särskilt under sommarsäsongen, vid större helger samt veckoslut.

Grupper

Grupper har en egen incheckningspunkt i terminalen. Därifrån, mot uppvisandet av bokningsnumret, får gruppledaren gruppens resekort och eventuella värdesedlar för tilläggstjänster. Gruppledaren bör vara i gruppincheckningen minst 60 minuter före avgångstid.

Bilincheckning

Bilincheckning påbörjas i

 • Stockholm 90 minuter före avgångstid
 • Helsingfors 90 minuter före avgångstid
 • Åbo morgonavgång 75 minuter före avgångstid, kvällsavgång 2 timmar före avgångstid
 • Långnäs 60 minuter före avgångstid till Åbo och 30 minuter före avgångstid till Stockholm
 • Kapellskär och Mariehamn 1 timme före avgångstid
 • Tallinn 1 timme 45 minuter före morgonavgång och 2 timmar före kvällsavgång

Bokad bil skall vara incheckad och klar att köras ombord 30 minuter före avgångstid och i Tallinn 45 minuter före avgångstid. Fordon mer än 2,4 m höga ska vara incheckade senast 45 minuter före avgångstid.

Taklast på personbilar skall kunna lossas vid behov. Obokade bilar tas med i mån av utrymme i den ordningsföljd de anländer till hamnen. Cyklar som transporteras på biltak måste anmälas i förhand.

Pole position

Bilresenärer som har köpt Pole position är garanterade att få köra av färjan bland de första fordonen.

Resenärer som bokat Pole position skall vara incheckade och klara för ombordkörning senast 45 minuter före avgångstid. Pole position kan köpas på rutterna Helsingfors–Stockholm, Åbo–Stockholm, Helsingfors–Tallinn och Mariehamn–Kapellskär och tvärtom.

Incheckningsautomater

I våra terminaler finns incheckningsautomater med vilka resenärer utan fordon kan checka in. Personalen bistår vid behov. Incheckningsautomaterna öppnar cirka två timmar före fartygets avgångstid.

Största delen av resorna kan checkas in på automaterna, förutsatt att resan är betald. För att checka in via automaten behövs bokningsnummer, Viking Line Club-kort eller QR-kod. Automaten skriver ut resekort och kuponger för tilläggstjänster som beställs i förväg.

Obs! Vid följande fall måste man checka in vid disken

 • Bokningen är inte betald
 • Bokningen är gjord med present- eller förmånskort, som ska överlåtas vid incheckningen
 • Det ingår ett fordon i bokningen
 • Passagerarinformationen är bristfällig
 • Resor, som registreras för att erhålla S-bonus
 • Kortet är stängt (Viking Line Club- eller aktieägarkort)
 • Gruppresor
 • Buss- eller långtradarchaufförers resor

Ibland är det skönt att göra det enkelt för sig. Kolla Tilläggstjänster för bilresenärer för Late check-in och Pole position.

Obs! Skärpta gränskontroller!

När du reser från Helsingfors till Tallinn, förbered dig på att uppvisa pass eller ID-kort både i Helsingfors och Tallinn. Gränserna kontrolleras extra noga då Estland är ordförandeland för EU 1.7–31.12.2017.