Produktreklamationer

Felaktiga butiksprodukter kan bytas ombord på något av våra fartyg genom att kontakta butikschefen.

Återbetalning av en felaktig vara sköts ombord av butikschefen eller via produktreklamationer taxfreeq@vikingline.com. Kvitto på varuinköp bör visas upp. Felaktiga varor kan returneras portofritt som kundretur inom Finland till adressen nedan.

Eventuella skadeståndsanspråk ställs ombord eller sänds till vår reklamationshandläggare utan dröjsmål och allra senast inom 2 månader under adressen:

VIKING LINE
Kundretur
PB 166
AX-22101 Mariehamn
Åland, Finland