Notes

Råd för gruppledare

Försäkra dig om en lyckad båtresa – ta del av vår information för grupp- och konferensresor. För skol- och ungdomsgrupper finns mer detaljerade instruktioner. Välkommen ombord!

Måltider

Menyer, måltidsdrycker och specialkoster skall informeras senast 3 veckor före avresan. Hovmästaren gör bordsreservationerna för grupperna i förväg. 


Konferens

Konferensutrymmen, utrustning, möblering, servering till konferensutrymmen och tidsplan bör meddelas senast 3 veckor före avresan. De angivna konferenstiderna på bokningsbekräftelsen är max tider. Konferensvärdinnan/värden fungerar som kontaktperson under resan.

Obs! Bekräftande av konferensutrymmen:
Auditoriebokningar bör bekräftas senast två månader (2 mån) innan avgång, övriga konferensutrymmen senast en månad (1 mån) innan avgång. Konferensutrymmet betalas alltid på förhand. Serveringen debiteras antingen på förhand eller med Viking Line-kreditkort.


Deltagarantal

Bör meddelas senast 1 månad före resan. Gå igenom avbeställningsreglerna.


Förändringar

Förändringar i t ex ombordprogrammet eller person- och hyttantalen måste meddelas separat till vår gruppavdelning, per telefon, eller e-post.


Passagerarlistan

Passagerarlistan med hyttfördelning för passagerarregistreringen bör skickas till Viking Lines gruppavdelning 30 dagar före avresan. Vi ber att ni fyller i dessa uppgifter på listan:

  • Resans bokningsnummer samt avresedatum
  • Alla resenärernas uppgifter (namn, födelsedatum, kön och medborgarskap)
  • Gruppledarens namn och mobilnummer

Råd för gruppledare och passagerarlistan (PDF) hittar ni på högra sidan.


Föreläsare

Ifall gruppen har föreläsare eller andra personer som lämnar båten före avgång, måste dessa personer ha skilt besökarpass för att gå ombord. Kontakta Viking Lines gruppavdelning för att anhålla om passet.


Fakturering

Ifall en gruppbokning fördelas på flera fakturor, debiteras faktureringsavgift.


Hotell

Enligt internationella normer börjar hotelldygnet kl. 14.00/15.00 och slutar kl. 12.00. Namnlista med rumsfördelning bör lämnas in senast 2 veckor före resan.


Rundturer

Rundturer och busstransfers bokas också senast 2 veckor före resan.


Gruppförmån

Gruppförmånskupongen utfärdas för gruppresor från Helsingfors och Åbo till Stockholm eller Åland och från Helsingfors till Tallinn.

Beställ Viking Lines nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Post från Röda båtarna får du aktuell information på finska om våra grupp- och konferensresor, teman och aktiviteter ca en gång i månaden.
Beställ nyhetsbrevet (finskspråkigt)